مجموعه آموزشی هنر صدا

واحد پول قرن ۲۱ زمان است

ما با ابداع کردن طرحی با نام ویتامین صوتی تمام مطالب مهم و جملات طلایی کتاب های تخصصی موسیقی و همچنین کتاب های انگیزشی

را در قالب فایل های صوتی کوتاه در حد ۱۰ الی ۳۰ دقیقه آماده کردیم که میتواند خیلی مفید تر از مطالب “کتاب پُر کن” در کتاب ها باشد