آزمون دوره الفبای موسیقی

سلام

این آزمون برای شرکت کنندگان دوره الفبای موسیقی طراحی شده و فقط هنرجوهای این دوره میتوانند در این آزمون شرکت کنند

نتایج آزمون در پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت


مواد امتحانی

فصل اول الفبای موسیقی

آزمون فصل اول دوره الفبای موسیقی

فصل دوم الفبای موسیقی

آزمون فصل دوم دوره الفبای موسیقی

فصل سوم الفبای موسیقی

آزمون فصل سوم دوره الفبای موسیقی

خرید اشتراک این آزمون