آزمون فصل اول دوره الفبای موسیقی

نکات مهم در رابطه با این آزمون؛

  • این آزمون برای محک زدن خودتان طراحی شده است
  • نتایج آزمون در پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت
  • برای هر سوال ۳ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است
  • شما فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید 
  • در پایان آزمون جواب درست سوالات را مشاهده خواهید کرد
  • در این آزمون نمره منفی اعمال نخواهد شد
  • این آزمون فقط مخصوص دانشجویان دوره الفبای موسیقی می باشد

مواد امتحانی

فصل اول الفبای موسیقی

آزمون فصل اول دوره الفبای موسیقی

خرید اشتراک این آزمون