میلاد موسوی
(مدیر کل)
مریم موسوی
(پشتیبانی)
فاطمه موسوی
(نویسنده)

اهداف هنر صدا

در پس زمینه ی تمام کارهای هنری همان طور که از اسم آن مشخص است فرهنگ یک کشور نهفته است ، ما در “هنر صدا” ضمن فراهم آوردن یک مکان شغلی در تلاش هستیم تا فرهنگ موسیقی “سالم” را به علاقندان منتقل کنیم. یادگیری اصول موسیقی باعث رشد و تکامل همه جانبه هنر خواهد شد چرا که صدا (موسیقی) اولین هنر از هنرهای هفتگانه است.

در تلاش هستیم که تا هنر صدا به یک مرجع کامل در رابطه با علوم موسیقی تبدیل شود و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.