میلاد موسوی
(مدیر کل)
مریم موسوی
(پشتیبانی)
امین تجا
(نویسنده)
محمد صالح کریمی (پشتیبانی)
رضا سلیمانی
(نویسنده)

اهداف هنر صدا

در پس زمینه ی تمام کارهای هنری همان طور که از اسم آن مشخص است فرهنگ یک کشور نهفته است ، ما در “هنر صدا” ضمن فراهم آوردن یک مکان شغلی در تلاش هستیم تا فرهنگ موسیقی “سالم” را به علاقندان منتقل کنیم. یادگیری اصول موسیقی باعث رشد و تکامل همه جانبه هنر خواهد شد چرا که صدا (موسیقی) پنجمین عنصر از هنرهای هفتگانه است.

در تلاش هستیم که تا هنر صدا به یک مرجع کامل در رابطه با علوم موسیقی تبدیل شود و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.