آرپژ ۴/۴ شماره ۱ گیتار الکتریک

آرپژ ۴/۴ گیتار الکتریک مجموعه ۴۸ آکورد مینور، ماژور و هفت می باشند و دارای ۳ نوع افکت شامل: Clean, Wah و Dry می باشد.

۱۲۰,۰۰۰ تومان
آرپژ 4/4 شماره 2 گیتار الکتریک
34%
تخفیف

آرپژ ۴/۴ شماره ۲ گیتار الکتریک

آرپژ ۴/۴ شماره ۲ گیتار الکتریک مجموعه ۴۸ آکورد مینور، ماژور و هفت می باشند و دارای ۳ نوع افکت شامل: Clean, Wah و Dry می باشد.

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹,۰۰۰ تومان است.

آرپژ ۴/۴ شماره ۳ گیتار الکتریک

آرپژ ۴/۴ شماره ۳ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور , ماژور می باشند و دارای ۳ نوع افکت شامل: Clean, Crunch و Dry می باشد.

۷۹,۰۰۰ تومان

آرپژ ۴/۴ شماره ۴ گیتار الکتریک

آرپژ ۴/۴ شماره ۴ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور , ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۵۹,۰۰۰ تومان

ریتم ۴/۴ گیتار الکتریک

ریتم ۴/۴ گیتار الکتریک مجموعه ۴۸ آکورد مینور، ماژور و هفت می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ریتم و آرپژ ۴/۴ گیتار الکتریک

ریتم و آرپژ ۴/۴ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع صدا شامل: Clean و Dry می باشد، در لوپ های این پکیج ترکیبی از ریتم و آرپژ اجرا شده است

۷۹,۰۰۰ تومان

لوپ 4/4 گیتار الکتریک

 

لوپ 4/4 گیتار الکتریک