سمپل فضاسازی پد Astral

سمپل فضاسازی پد Astral

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Aurora

سمپل فضاسازی پد Aurora

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Eclipse

سمپل فضاسازی پد Eclipse

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Elysium

سمپل فضاسازی پد Elysium

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Lumina

سمپل فضاسازی پد Lumina

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Mystic

سمپل فضاسازی پد Mystic

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Pulse

سمپل فضاسازی پد Pulse

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان

سمپل فضاسازی پد Reflect

سمپل فضاسازی پد Reflect

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان
سمپل فضاسازی پد Ripple
51%
تخفیف

سمپل فضاسازی پد Ripple

سمپل فضاسازی پد Ripple

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

قیمت اصلی ۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰ تومان است.

سمپل فضاسازی پد Sylva

سمپل فضاسازی پد Sylva

مناسب برای دکلمه، مداحی استودیویی، فضاسازی تنظیم

تعداد: ۲۴ آکورد مینور و ماژور

۱۳ تک نت جهت ساخت انواع آکوردها

از پکیج های سری امبینت

۷۹,۰۰۰ تومان