شناسه پست: 14739
بازدید: 1056

کتاب شین مثل شنونده

کتاب شین مثل شنونده

با معرفی یک کتاب کاربردی از مجموعه آموزشی هنر صدا در خدمتتون هستیم.

خلاصه کتاب

ھدف از نگارش کتاب شین مثل شنونده در مرحله اول ایجاد پیوندی مستحکم بین شنونده ھای موسیقی ھیپ ھاپ و درست گوش دادن و در مرحله ی بعد آشنایی آنھا با روش صحیح نقد کردن میباشد.

این کتاب روش خوب گوش دادن را به شما آموزش میدهد.

در این کتاب درباره پیشینه تاریخی موسیقی، روش بهتر گوش دادن، تفاوت شنونده معمولی و حرفه ای و…. نکاتی رو مطالعه میکنید.

موسیقی ، ھنر در ھم آمیختن اصوات و تزریق آن به روح و روان است؛ پیشینه تاریخی این هنر به میانه دوره نوسنگی حدود ۵۴۰۰۰۰ سال قبل از میلاد بر میگردد.

موسیقی برای شنیدن است ، برای زندگی کردن؛ به تعریف بزرگان این هنر، موسیقی محرکی قوی برای احساسات آدمیست.

اصولی گوش دادن تفاوت یک شنونده عادی با یک شنونده حرفه ای است.

توی این کتاب درمورد موسیقی هیپ هاپ و رپ هم نکاتی گفته شده. مثل مبانی پایه یک آهنگ رپ، اجزا و محتویات یک آهنگ رپ و…

این کتاب ۹ فصل دارد که اسم هر فصل رو براتون اینجا نوشتم.

  • موسیقی و انسان
  • شنونده عادی یا حرفه ای
  • اصولی گوش دادن
  • ارتباط حسی
  • موسیقی هیپ هاپ
  • لیریک
  • قافیه و انواع آن
  • محتوا و ابزار آن
  • روش صحیح نقد و بررسی

دانلود رایگان کتاب شین مثل شنونده